Denk-Beter

Filosofische Praktijk

Elke werkdag tussen 10:00-11:00 uur zijn we telefonisch bereikbaar op
06 - 14 59 20 95

Over Erik

Mijn naam is Erik Nagtegaal en ik voer de filosofische praktijk Denk-Beter sinds 2017 in Utrecht. Al lange tijd ben ik geïnteresseerd in een holistisch mensbeeld. Dat heeft me doen besluiten om de studie humanistiek te volgen: een mooie studie over wat het betekent mens te zijn. Hier vanuit heb ik uiteindelijk besloten om de beroepsopleiding tot filosofisch practicus te volgen in Leusden en heb hier ook bijzondere mensen ontmoet en ontwikkelingen bij hen gezien in filosofische gesprekken. Het is leerzaam en ontroerend om de gesprekken methodisch te zien werken. Leerzame ervaringen heb ik zelf ook aan den lijve mogen ervaren tijdens mijn opleiding.

Waar humanistiek vooral een academische basisvorming heeft betekend voor het denken over en handelen van mensen voor mij, heeft de beroepsopleiding tot filosofisch practicus mij praktische handvatten geboden met mensen filosofisch te werken. Zo werken bezoekers zelf aan hun eigen wijsheid en laten ze deze zelf in henzelf geboren worden. Het zelf wijzer worden maakt hen pas werkelijk menselijk. Het doet er daarom in mijn praktijk niet toe welk geloof, stroming, denktrant je aanhangt. Het gaat erom of je wijzer wilt worden. Ik wil je alleen maar graag praktisch ten dienste staan om problemen zelf als mens het hoofd te kunnen bieden via methodisch gerichte filosofische gesprekken. Deze gesprekken zijn er op gericht je beter te leren denken. Het lijkt me prachtig aan jouw zijde te staan in dit proces van wijzer worden.

Je bent bij deze van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.